ANBI


Downloads

Fiscale regels bij een schenking

Wil je schenken aan INclusion? Voor schenken aan goede doelen gelden speciale fiscale regels. Giften aan INclusion zijn aftrekbaar van de belasting.

ANBI status

INclusion draagt bij aan het algemeen nut en is daarom bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI, oftewel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kunnen donateurs gebruik maken van fiscale voordelen. Ons RSIN-of ANBI-nummer is 8170.34.274.

Fiscaal gunstig schenken

Als donateur kun je jouw gift aan INclusion dus aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting (zakelijke giften als bedrijf). Er gelden wel voorwaarden en regels. Omdat INclusion een ANBI is, komt de stichting zelf ook in aanmerking voor enkele fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen in het kader van het algemeen belang. En worden uitkeringen die een ANBI in het algemeen belang doet, vrijgesteld voor het recht van schenking. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede van INclusion.

Voorwaarden en regels

Als je geld (of goederen) aan een goed doel of een instelling geeft, dan wordt dit een gift genoemd. Een gift kan een gewone (eenmalige), of een periodieke gift zijn. Omdat INclusion een ANBI is, mag je zowel de gewone als de periodieke gift aftrekken van de inkomstenbelasting.
Voor de gewone gift gelden er wel voorwaarden. Voor de schenker van een gewone gift geldt dat:

  • De instelling waaraan je schenkt bij de Belastingdienst geregistreerd moet staan als een ANBI, culturele ANBI of een steunstichting SBBI
  • De ANBI waaraan je schenkt geen tegenprestatie mag leveren voor jouw gift (bijvoorbeeld als je een lot koopt bij een loterij of een boek koopt bij een vereniging voor hartpatiënten, dan worden deze zaken gezien als tegenprestatie)
  • Je moet beschikken over schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, die aantonen dat je de gift hebt gedaan
  • Het totale bedrag van de gift meer moet zijn dan het drempelbedrag
  • Er voor deze giften in totaal niet meer dan het maximum afgetrokken mag worden

Op de website van de Belastingdienst vind je alle informatie en regels over schenken. Je kunt ook bellen met de Belastingtelefoon op 0800 0543.