Over INclusionAanpak

Langdurige hulp

Bij INclusion geloven we in een realistische aanpak van armoedebestrijding. In het verleden is er veel aandacht en geld gegaan naar kortlopende ontwikkelingshulp, terwijl langdurige hulp veel effectiever is.

Als mensen zelf niet in staat zijn om te ontsnappen uit extreme armoede, vallen de allerarmsten na afloop van een tijdelijk project vaak al snel weer terug in armoede. Hoe langer armoede duurt, hoe moeilijker het wordt een weg hieruit te vinden. Dit is ook in westerse landen het geval.

Om het probleem bij de wortel aan te pakken biedt INclusion dan ook structurele hulp. Voor een periode van zeven jaar ontvangen mensen van ons een vast bedrag per maand. Dit bedrag mogen zij volledig naar eigen inzicht besteden.

Zelf beslissingen nemen

Dit doen we omdat we geloven in de kracht van zelfontplooiing. Iedere situatie is uniek en wij kunnen niet voor anderen bepalen wat zij op dat moment nodig hebben. Door mensen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leven en keuzes, kunnen zij na verloop van tijd op eigen benen staan en zijn ze niet meer afhankelijk van anderen.

Een vaak gehoorde misvatting is dat veel mensen niet zouden kunnen omgaan met geld dat ze ontvangen. Ze zouden het maar verspillen aan alcohol en sigaretten. Inmiddels is al uit veel onderzoek gebleken dat dit niet klopt: juist arme mensen zijn extra gemotiveerd om geld goed te besteden om hun eigen leefomstandigheden te verbeteren.


Wat we willen bereiken

Wereldwijde oplossing

Eenmalige inzamelingsacties en lokale projecten helpen weliswaar een hoop mensen, maar niet iedereen en niet blijvend. Het is ons doel om een concept ontwikkelen dat overal ter wereld is toe te passen en wel voor blijvende verandering zorgt.

We hebben ons er jarenlang in verdiept, samen met wetenschappers en mensen uit de praktijk, hoe dit beter zou kunnen. Op basis daarvan hebben we onze methode ontwikkeld – langdurige, direkte hulp, eigen verantwoordelijkheid, de mogelijkheden tot fraude minimaliseren, transparantie - die we nu in het eerste pilotproject toepassen. En met succes! Inmiddels ontvangen de eerste 350 mensen in Uganda geld via hun mobiele telefoon.

Wetenschappelijk onderzoek

De resultaten van dit eerste project worden onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met onze lokale partner AFARD. Zij leggen het contact met de lokale bevolking en bewaken de voortgang van het project. Alle foto’s en video’s op onze website en socialmedia-kanalen worden ook door hen gemaakt!

De onderzoekers bekijken regelmatig hoe mensen het geld hebben besteed en vooral welke veranderingen er zijn in het leven van de mensen en in het dorp. Door dit te vergelijken met een controledorp, krijgen ze een goed beeld van de impact van het project. Als de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven, passen we de methode beetje bij beetje aan. Zo willen we een beproefde methode ontwikkelingen die door iedereen overal gebruikt kan worden.


Openheid en transparantie

Solidariteit

Solidariteit vinden we belangrijk. Mensen in ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van onbekenden die een gedeelte van hun inkomen met hen willen delen. Mensen zoals jij. Het probleem is alleen dat je vaak niet precies weet wat er met je geld gebeurt..

Je doneert een bedrag aan een organisatie die dingen doet die jij belangrijk vindt en hoopt dat het geld goed terecht komt. Maar je weet niet exact waar je geld aan wordt besteed.

Bij INclusion willen we dit anders doen. Net als de mensen die het geld ontvangen zelf mogen kiezen, vinden we het ook belangrijk om jou de keuze te geven waar je het aan wilt besteden en daar tranparant over te zijn. Practice what you preach, zullen we maar zeggen!

Twee verschillende mogelijkheden

Daarom geven we je een keuze. Je kunt ervoor kiezen dat je donatie helemaal gaat naar de mensen die het geld nodig hebben. We gebruiken het dan alleen voor het maandelijkse bedrag dat de dorpsbewoners ontvangen.

De tweede mogelijkheid is dat je doneert aan de organisatie. Dan gebruiken we het voor alle organisatie rondom het project, en voor het verder ontwikkelen en promoten van deze nieuwe methode van ontwikkelingssamenwerking. .

Het uitgangspunt blijft altijd dat je precies weet waaraan je doneert. Als je voor de eerste methode kiest, garanderen we dat het geld bij de mensen ter plekke terecht komt!


Onze partners

Onze onderscheidende punten